Това сочат данни на „Евростат”

Държавните гаранции, предоставени в Европейския съюз, се увеличиха значително след началото на пандемията от COVID-19 - през 2020 г. и 2021 г. През 2022-ра нивото на държавните гаранции беше допълнително повлияно от енергийната криза, породена от войната в Украйна, съобщава „Евростат”

Сред членките на ЕС през 2022 г. най-висок общ дял на държавни гаранции е регистриран във Финландия (19,1% от БВП), Италия (16,3% от БВП), Германия (15,5% от БВП), Австрия (15,2% от БВП) и Франция (13,5% от БВП). На другия полюз, с най-малко отделяни средства за държавни гаранции - с дял под 1% от БВП на съответната страна - са били Ирландия, България, Чехия и Словакия, сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция.

У нас общите държавни гаранции, изразени като дял от БВП, са възлизали на 0,36 на сто, което е спад спрямо 0,40% през 2021 г. Страната ни е била втората в ЕС през 2022 г. с най-малко предоставени държавни гаранции, като единствено Ирландия (0,21% от БВП) е отделила по-малко средства за целта.

Идва ли краят на лесното теглене на кредит у нас

През предпандемичната 2019-а предоставените държавни гаранции обаче бяха едва 0,12 на сто от родния БВП, или 143,74 милиона лева.

Забележителни нива на предоставяни гаранции от страна на местните власти може да се види във Финландия, Дания, Швеция и Франция. В няколко държави голяма част от гаранциите се предоставят на финансови институции - особено във Финландия, Гърция, Франция, Люксембург, Белгия и Унгария.

Много от гаранциите, предоставени по време на пандемията, бяха под формата на стандартизирани гаранционни програми, т.е. голям брой сравнително малки по размер гаранции, каквито са тези за заеми за малки и средни предприятия.

Нивото на задълженията на публичните корпорации, класифицирани извън сектор държавно управление, през 2022 г. са варирали в широки граници в страните от ЕС. Значителни задължения са регистрирани в Гърция (144,1% от БВП), Нидерландия (93,5% от БВП), Германия (88,4% от БВП), Люксембург (72% от БВП) и Франция (67,5% от БВП).