Дискусията продължи три часа

След тричасова остра дискусия парламентът прие окончателно промените в Закона за БНБ, с които се урежда правната интеграция на Българската централна банка в евросистемата при въвеждане на еврото у нас. Измененията засягат статута на еврото, дизайна на националната страна на евромонетите, пускането и изваждането им от обращение.

Законът за БНБ: Как ще бъде уреден статутът на банката след приемането на еврото

Не се променя процедурата по избор на ръководството на Централната банка - управителят да бъде избиран от НС, а по негово предложение - и подуправителите, които ръководят управленията "Емисионно", "Банково" и "Банков надзор". Другите трима членове на УС се назначават от президента. Мандатът им остава шест години.

Мартин Димитров: Не е поставян въпросът за прехвърляне на златния резерв от БНБ към ЕЦБ

В закона се регламентира и управлението на резервните активи на БНБ, които не са свързани с паричната политика на евросистемата. Разписана е възможността БНБ да управлява чужди активи - на ЕЦБ, на централни банки извън еврозоната, международни организации, държавни институции, общини или фондове, създадени със закон. Новият закон ще влезе в сила от деня на приемане на еврото с решение на Съвета на ЕС.  

Вместо по текстовете на закона народни представители от управляващата коалиция и опозицията избраха да спорят "за" и "против" еврото.

Повече гледайте във видеото.