Това показват данни на „Евростат”

През 2021 година 1,1 на сто от компаниите, чието производство е предназначено за пазара на ЕС, са били под чуждестранен контрол, отчита „Евростат”. Повече от половината (59,4%) са били контролирани от компании от други страни от ЕС, а 40,6 на сто - от фирми извън Блока.

Компаниите, контролирани от нерезиденти в ЕС, са допринесли значително за икономиката на ЕС, осигурявайки 22,5 на сто от добавената стойност на пазара на бизнес производители в Съюза. Тя е била най-висока в Ирландия (71,9%), Люксембург (55,5%) и Словакия (49,4%). Най-малкият дял на добавената стойност е регистриран във Франция (14,7%), Кипър (15,6%) и Германия (16,7%).

По отношение на броя на компаниите делът на чуждестранно контролираните компании е бил най-висок в Люксембург (29,2%) и най-нисък – в Белгия (0,1%).

Василев: Оптимист съм за това, че ще влезем в еврозоната от 2025 г.

Такива фирми са осигурили 15 на сто от работните места в ЕС. Люксембург, Полша и Ирландия са регистрирали най-висок дял по този показател. По-малко от 10 на сто от заетите в Гърция, Кипър и Италия пък са служители на компании, чийто контрол идва от страни извън ЕС.

В България добавената им стойност е била над 30%, броят на фирмите – почти 5 на сто, а служителите и самостоятелно заетите лица – под 20%.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase