За да бъде променено едно ЕГН, трябва да има писмено доказателство, уточни адвокат Венцислав Фоти

Трудно ли е да се смени ЕГН и имена на средностатистически българин? Търсим отговор на този въпрос, провокирани от случая с убийството на Мартин Божанов - Нотариуса и излезлите след това факти.

Живко Коцев: Има данни, че Нотариуса е сменил имената и ЕГН-то си

Според адвокат Венцислав Фоти смяната на име става по съдебен ред, чрез Закона за гражданската регистрация. Той дава възможност едно лице да промени собствено, бащино или фамилно име в случай, че то е опозоряващо, осмиващо, обществено неприемливо или важни обстоятелства налагат това. „Подава се молба до съответния районен съд и той преценява дали е налице някое от въпросните обстоятелства", каза адвокат Фоти.

Няма обаче процедура, по която даден човек може да поиска смяна на ЕГН-то си, уточнява юристът. Номерът се дава от съответната администрация. Ако има грешка в акта за раждане, това няма как да бъде установено от съда. Има вратички и възможности, по които да бъде сменено ЕГН или част от него. Това се случва през производство за установяване на факти по реда на гражданско-процесуалния кодекс.

"Тоест може да се установи, че датата на раждане не е правилно вписана. Когато има съдебно решение, което установява такъв факт, съответната администрация е длъжна да се съобрази с него. По същия начин стоят нещата и, ако човек установи, че не му е вписан правилно полът или когато става въпрос за осиновяване. От всяка промяна на ЕГН или част от него остава следа в съответната администрация. За да бъде променено едно ЕГН, трябва да има писмено доказателство, подадено заявление или съдебно решение. Това е лесно проверимо”, добави още Венцислав Фоти.

Целия разговор гледайте във видеото.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase