Той ще влезе в сила от деня, в който България приеме еврото

Обнародваха в Държавен вестник новия Закон за Българската народна банка, който ще влезе в сила от деня, посочен в Решението на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от България. Това посочва на сайта си БНБ.

С приемането на този закон се изпълнява изискването за правна конвергенция на устройствения закон на Българската централна банка, като се осъществява правната ѝ интеграция в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на България. Новият Закон за БНБ отразява и правните несъответствия, отчетени в Докладите за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия. Основен подход в закона е прилагането на законодателна техника, която избягва възпроизвеждането на пряко приложимите ДФЕС и Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка, а вместо това, където е уместно, се включват препратки към тях.

БНБ показа как ще изглеждат българските евромонети (СНИМКИ)

В рамките на формалната процедура на съгласуване на новия устройствен закон на Българската централна банка, на 18 септември 2023 г. Управителният съвет на ЕЦБ прие становище относно интеграцията на БНБ в Евросистемата. В него ЕЦБ изразява позитивна оценка както за целта на закона да се постигне необходимото равнище на правна конвергенция, така и използваната в него техника да се избягва възпроизвеждането на пряко приложимите разпоредби от правото на Съюза.

Новият Закон за Българската народна банка, мотивите към него, както и докладът за цялостната предварителна оценка на неговото въздействие може да намерите ТУК.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase