С развитието на човечеството и технологиите се появяват и практиките за закупуване и рафиниране на жълтия метал

Повече от пет хилядолетия, златото и среброто са служили като валута, бижу и символ на социалния статус. С развитието на човечеството и технологиите, се развиват и практиките за закупуване и рафиниране на жълтия метал. Днешно време, повечето физически инвестиционни продукти от злато се произвеждат от чисто злато, известно и като 24-каратово злато.

Източник на сминката: Tavex

Изборът да инвестирате във физически златни продукти е застраховка. Те защитават спестяванията ви от инфлация, силни пазарни колебания или икономически спадове. Но дори и с всички тези качества, златото е пренебрегвано, като е подценявано от много инвеститори, сред които можем да посочим и Уорън Бъфет, който казва, че "самото злато не произвежда нищо". Донякъде той е прав, златото не произвежда никакви приходи в сравнение с акциите, които изплащат дивиденти, облигациите, които изплащат купони, или предприятията, които генерират печалби.

По-скоро златото запазва нещо, и това е стойността спрямо други стоки и услуги. Цената на златото следва плътно средната цена на продадените жилища в САЩ, дори изпреварва пазара на недвижими имоти между 2009 и 2013 г.

Златото не е схема за "бързо забогатяване"

Златото е известно с доброто си представяне по време на несигурни периоди. Откакто американският долар е освободен от златния стандарт през 1971 г. от президента Ричард Никсън, златото е превъзхождало борсовия пазар в пет от шестте периода на икономическа рецесия. Това поведение се обосновава с факта, че златото се разглежда като сигурен, а не спекулативен актив. Инвестицията във физически златни продукти не се препоръчва за краткосрочни периоди. Това се дължи на факта, че първоначалните цени за тези продукти едва дават печалба в кратки срокове.

Причината да се притежава злато е да се съхрани стойност в средносрочен и дългосрочен план. Златото трябва да бъде част от инвестиционния ви портфейл, а не целия портфейл. Това е така, защото по време на икономически подем златото се представя добре, но именно по време на кризи златото наистина блести и може да покрие загубите, генерирани от другите класове активи.

Какво се случва със златото "на хартия"?

Откакто концепцията беше въведена през март 2003 г., „хартиеното злато“ се разраства бързо. Борсово търгуваните фондове за злато (ETF) са основните инструменти за търговия със злато, но при тях има няколко проблема, като например:

● Ликвидност - можете да купувате или продавате ETF-и за злато само по време на часовете за търговия, докато продажбата на физическо злато може да се извърши в по-широк времеви интервал;

● Разликата в цените - при ETF за злато спредът между покупката и продажбата може да се увеличи, особено ако цената спадне значително и ликвидността на пазара е по-малка;

● Риск от контрагента - Вие не можете да държите и съхранявате златото. Някой друг прави това и съществува риск от евентуален негов фалит.

Все пак златните ETF-и изглеждат много по-лесни за транзакции. Поради това все повече хора избират тях в сравнение с физически продукти. Освен това, имайки по-ниски разходи в сравнение с ценовите премии на физическите златни продукти, ETF-ите за злато изглеждат още по-приятни. Тези характеристики правят ETF-ите инструменти за спекулации, главно за тези, които искат да реализират печалби от моментните колебания в цените на златото.

Мога ли да направя печалба от инвестицията във физическо злато?

Да, купуването, притежаването и продажбата на злато в бъдеще може да бъде доста изгодно. През последните 50 години средната годишна възвръщаемост на златото е била 10,5 %, което е малко под 11,13 % от възвръщаемостта на S&P500 - индекс за американския фондов пазар.

Все пак трябва да имате предвид, че дори златото да е сигурна инвестиция, то все пак се характеризира с колебания в цената. Цената на златото е силно зависима от състоянието на общата икономика - инфлация, лихвени проценти, безработица, нива на дълга, фалити и други.

Препоръчително е да се инвестира в жълтия метал за период от над една година. Отново, златото трябва да се разглежда като допълнителна инвестиция, която е част от общия ви инвестиционен портфейл. Безопасно е да се обмисли разпределение на 15% - 30% в злато. Във времена на нарастваща несигурност може да се увеличи дяла на златото към границата от 30%, а във времена на икономически подем някои инвеститори предпочитат да го държат в долната част на спектъра, за да се възползват от печалбите на пазарите на акции и/или недвижими имоти.

Тъй като през 2023 г. цената на златото достигна три пъти исторически върхове, вече можем да забележим значителен интерес към един от най-сигурните активи, налични на пазара.