Това сочат предварителните оценки

Към края на февруари бюджетният излишък е възлизал на 1 млрд. лв., сочат предварителните оценки на Министерството на финансите. Тази сума е 0,5 на сто от прогнозирания за годината брутен вътрешен продукт. Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към февруари 2024 г. нарастват с около 4,8% спрямо същия период на предходната година. В номинално изражение достигат 9,9 млрд. лв.

Бюджетният дефицит на страната за 2022 г. е 2,9%, дългът - 37,8 млрд. лева

"За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо февруари 2023 г. c 6,2 на сто (0,5 млрд. лв.), докато неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на 2023 г.", съобщават от МФ.

Консолидираните разходи (вкл. вноската в бюджета на ЕС) към февруари 2024 г. са в размер на 8,9 млрд. лева, при 9,6 млрд. лева. за първите два месеца на миналата година. Нарастването идва от социалните разходи, които произтичат от изплатените по-високи пенсии през януари и февруари 2024 г. Допринесли са и по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на миналата година Закона за държавния бюджет.

МФ: Бюджетният дефицит за 2023 г. е 2,2%

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 29.02.2024 г., е 0,2 млрд. лв. 

За 2024 година държавата предвижда отново бюджетният дефицит да бъде около 3 на сто спрямо БВП, което при прогнозирания икономически растеж е около 6 млрд. лв.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase