Страната не е преразгледала плановете си за рискове

Европейската комисия заяви, че ще съди Гърция пред висшия съд на ЕС за това, че не е преразгледала своите планове за управление на риска от наводнения. Това е ключов инструмент страните от Европейския съюз да се подготвят срещу водното бедствие.

Това се случва пет месеца след най-големите дъждове в Гърция, които наводниха Тесалийската равнина, опустошавайки реколтата и добитъка.

Гърция дава до 10 000 евро на всеки фермер, пострадал от наводненията

Съгласно правилата на ЕС държавите трябва да актуализират веднъж на шест години техните планове за управление на наводненията. Това са набор от мерки, целящи да помогнат за намаляване на рисковете от наводнения за човешкия живот, околната среда и икономическите дейности.

Гърция беше официално уведомена от Комисията миналата година, че трябва да финализира своите планове за управление, но страната досега не успя да прегледа, приеме или докладва плановете за управление на риска от наводнение, се казва в изявление на Комисията.

"Комисията счита, че усилията на гръцките власти до момента са били недостатъчни и следователно ще предяви иск срещу Гърция пред Съда на Европейския съюз," се казва в съобщението.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase

Източник: Светла Митева, БТА