Страната е най-големият търговски партньор на България

Стойностният обем на износa за Германия – най-големият търговски партньор на България, през изминалата година се е свил с 9.5%. Това е резултат от трудната ситуация за германската икономика, която изпадна в рецесия. Поръчките към концерните там и съответно - към техните подизпълнители в Европа, спаднаха.

С около 16% се свива износът към следващия по големина партньор на България - Румъния, а с 11% - към Италия. Общо стойностният обем към тези три най-важни за България европейски икономики се свива през изминалата година с 3.5 млрд. лв. Съществено е намалението и към Гърция, която също е ключов партньор на България - с 1.3 млрд. лв. Заедно с Франция, тези страни формират 2/3 от българския износ за държавите от Блока.

В кои страни извън ЕС България изнася най-много продукция

Както НСИ съобщи миналия месец, общо българският експорт през 2023 г. е намалял с около 7%. Освен по-малкото поръчки към българските експортно-ориентирани предприятия, вина за спада носи и отчетената от НСИ дефлация при някои категории стоки за износ, като зърно, метали, нефт и нефтопродукти, газ, химични продукти и др.

България успя да увеличи стойностно износа си към само няколко икономики в Европа, като най-голямо отражение има това към Белгия, Чехия и Словакия. Всъщност Белгия вече е шестият по големина партньор на България в ЕС, изпреварвайки Испания.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase