Средното почасово заплащане нараства, сочат данните на „Евростат”

През последното тримесечие на 2023 г. средното почасово заплащане на труда в цялата икономика на Европейския съюз се повиши с 3,8%, а в рамките на еврозоната - с 3,1%. Данните са на „Евростат” и са спрямо същото тримесечие на предходната година. Това представлява рязко забавяне на растежа на заплатите спрямо третото тримесечие на миналата година, когато в целия ЕС средното почасово заплащане на труда се повиши с 5,7%, а в еврозоната - с 5,2 на сто. 

Растежът на възнаграждението за час труд в България в края на 2023 г. пък се е забавило до 11,9% от 15,7% през предходното тримесечие.

Одобриха заплата за издръжка

В рамките на Европейския съюз най-голямо е увеличението в Румъния (16,9%), следвана от Унгария (16,3%), Хърватия (16,0%), Полша (13,1%), Словения (12,5%), България (11,9%), Литва (11,2%), Латвия (11,1%) и Естония (10,9%).

В еврозоната почасовите заплати нарастват най-много в Хърватия (16,0%), Словения (12,5%), Литва (11,2%), Латвия (11,1%) и Естония (10,9%), докато в Италия намаляват с 0,1%, а в Германия се повишават с едва 2,2 на сто.

В ЕС икономическите дейности, които регистрират най-високите годишни увеличения на почасовото заплащане на труда през последното тримесечие на 2023 г., са: минно-добивната промишленост (11,3%), следвана от водоснабдяване и канализация (5,7%), транспорт и складиране (5,6%), административните и спомагателни услуги (5,6%) и търговията на едро и дребно (4,9%).

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase