Проверка установила многобройни нарушения, извършени от Адалберт Кръстев

И. ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска дисциплинарно освобождаване от длъжност на прокурора Адалберт Кръстев, за когото беше установено, че е минал случайно покрай мястото на катастрофата с Георги Семерджиев минути след инцидента. Сарафов внесе предложединето до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в което се посочва, че при направената комплексна проверка са констатирани многобройни нарушения и неизпълнение на задължения от Кръстев, посочват от прокуратурата.

Проверяващият екип е установил нарушения на принципа на случайния подбор при разпределението на дела. 74 преписки и досъдебни производства са били разпределени на дежурен прокурор във ВОП-София в противоречие с утвърдените в системата на прокуратурата правила за приложение на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор. Пак в нарушение на тези вътрешни правила са били разпределени и преписки по изпълнение на 15 присъди, получени във Военно-окръжна прокуратура-София в периода от януари 2022 г. до юни 2023 г.

Прокуратурата поиска потвърждаване на присъдата от 20 години затвор за Семерджиев

При проверката е установено, че са изисквани документи,заверени копия от заповеди за командироване и съответни финансово-отчетни документи, от държавни институции и е било разпоредено материали за всяко командировано лице или договор да се завеждат под отделен номер като отделна преписка. В резултат на писмата са били образувани 1561 преписки във ВОП-София, което е довело до изкривяване на данните за натовареността на прокурорите, включително на данните за средната натовареност на всички окръжни прокуратури.

В хода на ревизията е станало ясно, че по дело, по което Кръстев е бил наблюдаващ прокурор, не е упражняван постоянен надзор за своевременно провеждане на разследване срещу офицери от Министерството на отбраната и цивилни лица за разгласяване на класифицирана информация, което е довело до неоправдано забавяне на досъдебното производство.

В нарушение на ЗСВ административният ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София е изготвил и десетки немотивирани предложения до Военно-апелативна прокуратура-София за извършване на инстанционен контрол на актове на прокурори от ВОП-София. В тях той посочил, че след „лична проверка“ е установил, че законът не е приложен правилно и постановлението е необосновано. Така не е било изпълнено задължението административният ръководител да не изразява становища по дела и преписки, които не са му възложени.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase