Ротацията на граничните полицаи от ЕС в България се извършва на всеки 4 седмици

Стартира съвместната операция на Frontex и „Гранична полиция” по утрояване на граничните служители на Европейския съюз по българо-турската граница. Ротацията на граничните полицаи от ЕС в България се извършва на всеки четири седмици от 2009 година. Постепенно броят им ще бъде утроен в сравнение с края на миналата година.

ЕК предоставя 85 млн. евро на България и Румъния за управление на границите


Снимка: МВР

Граничните полицаи от Frontex се запознават с оперативната обстановка, инструктират се и се разпределят по конкретните си места. Сред тях има експерти по документи, служители по разкриване на трансгранични престъпления, водачи на кучета и гранични служители на ЕС, извършващи дейности по граничен контрол, които ще подпомагат дейността на Главна дирекция „Гранична полиция”.


Снимка: МВР

Съвместната операция с България е част от първия контингент на Frontex, заедно с операции в Румъния, Молдова и Грузия. Нейната специфична оперативна цел е да оказва техническа и оперативна помощ на националните власти по въздушните, сухопътните и морските граници на България.


Снимка: МВР

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase