Момчетата по-често изпадат в конфликти ситуации в сравнение с момичетата

Агресията се отнася до различни поведения, които рефлектират негативно и/или нараняват физическото и психичното състояние на себе си, другите и обектите в средата. Доста често подобни действия целят да наранят другите физически или психически. 

Децата, свидетели на насилие, остават с емоционални травми за цял живот

Голяма част от изследванията в областта на агресивното поведение при децата са базирани на наблюдения на конфликтни ситуации при деца, в които се регистрира кой е агресорът, кой жертва, по какъв начин се появява конфликтът, има ли обиди, има ли възрастният роля в ситуацията. Резултатите показват ясни междуполови разлики в полза на момчетата, които по-често изпадат в конфликти ситуации в сравнение с момичетата. 
Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase