МФ публикува за обществено обсъждане законопроекта, свързан с единната валута

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане Закона за въвеждане на еврото в България. В него са разписани основните промени, свързани със смяната на валутата. От документа става ясно колко време ще плащаме и в двете валути и в какъв срок ще трябва да обменим наличните си левове.

Еврозона, данъци и политическа нестабилност: Какво е финансовото бъдеще на страната

В самия законопроект очаквано не е записана дата за прием на България в еврозоната. Тя, както и курсът на лева към еврото, ще бъдат определени от Съвета на Европейския съюз с единодушно решение на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и страната ни. Ангажиментът на българските власти е страната ни да се присъедини към еврозоната със сегашния фиксиран курс от 1,9558.

Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от тях само евро, независимо дали това ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офиса на банка, платежна институция и други. От датата на въвеждане на еврото се предвижда изплащането на възнагражденията, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите да се извършва в евро.

Председателят на Еврогрупата: България може да приеме еврото през 2025 г.

Разписано е, че когато сменим валутата, ще има един месец, в който ще може да се плаща паралелно и в лева. След това досегашната ни валута ще стане неплатежоспособно средство. За да се предотврати спекулата, идеята е цените на стоките да се изписват в евро и лева в продължение 12 месеца. На датата на въвеждане на еврото в България всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и други в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро по официалния валутен курс.

Предвидено е новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент към датата на въвеждане на еврото лихвеният процент ще остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

Проектът на Закон за въвеждане на еврото в България е разработен от специално създадена с тази цел междуведомствена работна група към Министерството на финансите, в която участват Българската народна банка, всички министерства и заинтересовани институции и организации, представители на бизнеса и на академичната общност. Законопроектът е съгласуван с Европейската комисия, която даде своето положително становище по него, като предстои съгласуването му с Европейската централна банка.

Преди ден Министерството на финансите пусна и информационен сайт, посветен на въвеждането на еврото в България. В специално създадената рубрика „За еврото“ гражданите и бизнесът ще намерят кратки и точни отговори на най-често задаваните въпроси. Друг акцент в електронната страница е рубриката „Вярно ли е, че“. В нея чрез факти е даден отговор на някои от най-често срещаните неверни твърдения и неоснователни притеснения, свързани с присъединяването на България към еврозоната. 

Целият текст на законопроекта: 

Срокът от един месец преходен период е записан още в Националния план за въвеждане на еврото от 2021 г. Хърватска, която прие еврото от 1 януари 2023 г., имаше две седмици. „Със сигурност периодът е кратък, но отговаря и на изискванията. Ще е неудобно обаче за голямата част от българското население. Може би по този начин ще излезе по-евтино за българските търговци, които ще трябва да поддържат каси от двете валути в този период от време. Но цената ще се плати в крайна сметка от потребителите”, смята икономистът Стоян Панчев.

Според други икономисти за един месец  всеки ще се справи със смяната на парите. „Мисля, че този срок е разумен. Не вярвам да има затруднения за българските граждани. Естествено, законът за еврото трябва да урегулира доста други дейности, включително и конвертирането. Трябва да се дадат ясни указания на търговски институции”, уточни икономистът Михаил Кръстев.

Експертите са на едно мнение, че ден след ден 1 януари 2025 става все по-нереалистична дата за смяна на валутата. „Инфлационният критерий е голям проблем за влизането в еврозоната. Няма как технически да влезем в този критерий. Дупката е твърде голяма - 3,3%”, обясни Панчев. „Най-вероятно няма да стане от 1 януари 2025 г., тъй като инфлацията има голяма заблуда, включително и незнание от страна на политиците, че се гледа месечната инфлация, а не средногодишната. По тези показатели ние изоставаме значително”, посочи Кръстев.

Освен самият проблем с инфлацията, като възможна пречка според икономистите се очертава и политическата криза.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase