Това сочат данни на НСИ

Втори пореден месец застой в бизнес климата отчита Националният статистически институт за март. Общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от февруари (от 22,6 на сто на 23%), съобщиха в петък от службата. Подобрение на нагласите се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността и строителството е регистриран спад.

Общият показател на бизнес климата през февруари е останал на почти същото равнище като миналия месец, като повишение на показателя се наблюдаваше в промишлеността, а нагласите на компаниите в строителството и търговията на дребно останаха на същото си ниво като през януари. Единствено в сектора на услугите се наблюдава влошаване на климата.

За сравнение през януари 2024 г. общият показател на бизнес климата в България се е повишил с 3 пункта в сравнение с декември 2023 г.

През март най-сериозните затруднения за дейността на бизнеса остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, като за строителния сектор предизвикателство се оказват и цените на материалите. Компаниите в областта на търговията на дребно са притеснени от конкуренцията в бранша, както и недостатъчното търсене.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase