Отчетено е понижението на борсовите цени на природния газ и въглеродните емисии

Днес „Топлофикация София” подаде заявлението си за новата цена на топлинната енергия за регулаторен период 2024/25 г. 

Плащаме повече пари за отопление този сезон

В предложената от дружеството по-ниска цена 97,78 лв/MWh, която ще влезе в сила от 1 юли тази година, е отчетено понижението на борсовите цени на природния газ и въглеродните емисии, както и фактът, че през настоящия регулаторен период цената на синьото гориво беше по-ниска от заложената в цената на топлинната енергия, определена от КЕВР.

„Топлофикация София” ще се съобрази с финалното решение на КЕВР. Регулаторът ще се произнесе до 30 юни, като при постановяване на окончателното решение ще прецизира ценообразуващите елементи на база на актуалната информация към края на юни.

Кабинетът размисли за дълговете на „Топлофикация София”

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase.