Това сочат предварителни данни, коментирани от Министерството на финансите

Бюджетът към края на март се очаква да приключи с излишък в размер на 400 млн. лв., или 0,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България, съобщава Министерството на финансите, базирайки се на предварителни данни.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) през първото тримесечие на тази година нарастват с около 7,5% спрямо същия период на 2023 г. и се очаква да бъдат в размер на 15,8 млрд. лв. – увеличение с 1,1 млрд. лв.

От Финансовото ведомство напомнят, че в края на март Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) изплати в пълен размер всички задължения към производители на електрическа енергия в изпълнение на разпоредба от Закона за енергетиката.

Василев: Раздаването на великденски добавки поставя под риск трайното увеличение на пенсиите

Съпоставени със същия период на 2023 г., данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 0,3 млрд. лв.

Във финансовото ведомство отчитат базов ефект в частта на другите данъци основно в две направления. Първо, целевите вноски от производителите на електрическа енергия по бюджета на ФСЕС намаляват във връзка с нормализирането на цените на електрическата енергия на Българската независима енергийна борса. Второ, постъпленията намаляват от временната солидарна вноска за дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването за генерираните свръхпечалби съгласно европейския регламент от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

Постъпленията от помощите и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с около 0,9 млрд. лв., докато неданъчните приходи са по-ниски от отчетените за същия период на миналата година поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase