Комиисята подписа споразумение със страната ни

Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис и европейският комисар по икономика Паоло Джентилони подписаха днес в Люксембург Споразумение за партньорство между ЕК и България. Целта е организиране на информационни и комуникационни кампании относно въвеждането на еврото в страната.

„Това е важен сигнал за българското общество и нашите партньори, че европейските институции подкрепят пътя на България към пълноценната ѝ интеграция. Правителството ще продължи да работи усилено за подготовката на страната ни за присъединяването към еврозоната“, заяви министър Петкова.

Документът предвижда координиране на усилията на българските и европейските власти с цел повишаване на обществената информираност за функционирането на Икономическия и паричен съюз, както и да се подпомогне плавната смяна на лева с евро. Споразумението се основава на актуализираната през февруари 2024 г. Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на страната към еврозоната, която цели да запознае гражданите и бизнеса с всички практически аспекти на въвеждането на единната европейска валута като официално разплащателно средство у нас чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация.

Влизането на България в еврозоната ще струва на държавата 500 млн. лева

С подписването на Споразумението за партньорство Европейската комисия се съгласява да подкрепи поредица от комуникационни дейности, които да бъдат изпълнени в рамките на планираната от българските институции мащабна национална информационна кампания, като например проучвания на общественото мнение, изработване на рекламни материали и публикации, провеждане на конференции и семинари, изложби, медийни кампании и други, като целта е да се осигури синхрон с посланията, които

държавите-членки на еврозоната са приели като полезни за страни, чието присъединяване предстои.

Партньорството между България и Европейската комисия за ефективна комуникационна кампания за въвеждането на еврото у нас влиза в сила от датата на подписването на документа и автоматично ще престане да е в сила 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в България, освен ако двете страни не се споразумеят за продължаване на срока. Подобни споразумения са подписвани и с другите държави в рамките на подготовката им за присъединяване към еврозоната.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase.