Общата сума на предвидените разходи е 98 179 400 лв.

Министерският съвет публикува подробна план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейски парламент на 9 юни т.г. Тя е приета с решение на служебния кабинет на първото му заседание. 

Общата сума на предвидените разходи е 98 179 400 лв. 

Близо 100 млн. лева ще струва вотът 2 в 1

За разходи на Централната избирателна комисия (ЦИК) са предвидени 4 650 000 лв. От тях 650 000 са за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори, а 1 500 000 лв. ще отидат за материално-техническото осигуряване на изборния процес, включително отпечатването на хартиените бюлетини, за компютърна обработка на данните и за разяснителната кампания. Останалите 2 500 000 лв. са предвидени за разходи за медийните пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети. 

За разходи на Министерския съвет за подготовката на изборите са заделени 8 441 200 лв. От тях 3 327 000 лв. ще бъдат за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на районните избирателни комисии. Останалите 5 114 200 лв. ще послужат за логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации. 

Президентът издаде укази за служебния кабинет и вота 2 в 1

За трансфери към общините за подготовката на изборите са заделени 52 918 200 лв. От тях за възнаграждения на членовете на секционни избирателни комисии ще отидат 38 149 700 лв., а за логистичното осигуряване на изборния процес – 14 768 500 лв. 

Останалите разходи по бюджетни организации са следните: 

Разходи за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване – 2 131 800 лв.; Разходи за Министерството на вътрешните работи – 15 120 000 лв.; За Министерството на външните работи – 9 293 000 лв.; За Министерство на правосъдието – 87 000 лв.; За Министерството на образованието и науката – 38 800 лв.; За Министерство на икономиката и индустрията – 164 000 лв.; За Министерството на електронното управление – 2 162 800 лв.; За Българското национално радио – 850 000 лв., За Българската национална телевизия – 2 000 000 лв.; За Българската телеграфна агенция – 250 000 лв.; За Съвета за електронни медии – 45 000 лв.; За Сметната палата – 27 600 лв. 

Със свое решение от заседанието в четвъртък правителството разпредели задълженията на ресорните министри по провеждането на вота. 

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase

Източник: Иван Лазаров, БТА