Ще има по-значителни покачвания във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра

В резултат на валежи на 17 април, ще има по-значителни повишения във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра. Също и в горните части на водосбора Тунджа, Рило-родопските и Старопланинските притоци на Марица, водосбора на Арда, в долните части от водосбора на  Струма и притока ѝ Струмешница и във водосборите на реките Места и Доспат. Това предупреди Министерството на околната среда и водите.

МОСВ предупреди за повишени нива на реките у нас

На 18 април речните нива ще се понижават във водосборите западно от Янтра и в по-голяма част от Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн. В резултат на валежи речните нива ще се повишават в останалата част от Дунавски басейн, Черноморски басейн, родопските притоци на Марица и водосбора на Арда, а в резултат на оттичане, ще има повишения в долните течения на основните реки от Западнобеломорски басейн.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase

Източник: БГНЕС