Целта е да бъде подобрен достъпът на граждани до Витоша

Столичният общински съвет ще разгледа предложение на Цветелина Симеонова-Заркин, Димитър Петров и Христо Копаранов от групата на ПП-ДБ-СС за предприемане на действия за безвъзмездно придобиване от Столичната община на имоти държавна собственост, част от пътната инфраструктура до основни туристически центрове в Природен парк Витоша – м. „Алеко“ и м. „Златните мостове“.

Драгалевският лифт ще бъде възстановен

Настоящият доклад е първият от поредица такива, чиято цел е да бъде подобрен достъпът на граждани до Витоша, както и да подобри цялостното отношение на Столичната община към природния парк. Това би трябвало да е част от стратегически управленски план, разработен с участието и подкрепата на всички заинтересовани страни, се казва в документа. Безспорно най-натоварената инфраструктура в ПП Витоша представляват пътищата, които водят до местността Алеко, местността "Дендрариум" и местността "Златните мостове". Пътните връзки до м. Алеко и м. Златните мостове са съставени от имоти, част от които са собственост на общината, а други на държавата, като собствеността в някои случаи се променя през изключително кратки разстояния (дори през около 100 метра), което създава както практически, така и формални затруднения за предприемане на необходимите мерки за осигуряване на адекватна грижа за тях.  Съветниците предлагат кметът Васил Терзиев да предприеме действия и да поиска от Министерския съвет да се прехвърли безвъзмездно в собственост на СО държавните имоти, които са част от пътната инфраструктура до основните туристически центрове в парка – м. „Алеко“ и м. „Златните мостове“. Тези действия ще доведат до по-голяма правна сигурност и стабилност на действията на общината. Това ще даде възможност на СО да изработи подробен устройствен план, което би позволило по-лесно поддържане и ремонтиране на участъците.

Протест заради липса на канализация предизвика задръстване в София

Целта е а бъде подобрен достъпа до Природен парк Витоша, който е най-стария парк в България и на Балканския полуостров.

Предвид неговото биологично разнообразие, той е и защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase