България е сред трите държави от ЕС с най-висок процент на брутната добавена стойност от ИКТ услугите

През 2021 г. добавената стойност на сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в ЕС беше еквивалентна на 5,5% от брутната добавена стойност на ЕС. 4,7% се падаха на ИКТ услугите, а останалите 0,8% - на производството на ИКТ, показват данни на „Евростат”.

Страната с най-висока брутна добавена стойност от ИКТ е Малта (10,3%), докато Гърция има най-нисък процент (3,5%). България е сред трите държави от ЕС с най-висок процент на брутната добавена стойност от ИКТ услугите (7,3%), изпреварена единствено от Малта (с 9,4%) и Кипър (с 8,9%).

„Темата на NOVA”: В новата реалност

Междувременно Унгария (с 1,2%), Малта (с 0,8%), Латвия и Словакия (с по 0,6%) имат най-висок дял на брутната добавена стойност от производството на информационни и комуникационни технологии.

Що се отнася до дела на заетостта в ИКТ спрямо общата заетост, средното ниво в ЕС е 3,2% през 2021 г., показват още данни на „Евростат”.

Между 2011 г. и 2021 г. сред страните от ЕС, за които има данни за 2021 г., само Дания регистрира намаление на заетостта в ИКТ спрямо общата заетост (с 0,6 процентни пункта), докато Латвия и Естония регистрират най-голямо увеличение на дела на ИКТ заетостта - съответно с 2,5 и с 2,2 процентни пункта.

През 2021 г. най-високите дялове на заетостта в ИКТ спрямо общата заетост са регистрирани в Ирландия (6,1%), Естония (5,6%) и Швеция (5,2%), а най-ниските нива са в Гърция (1,7%), Полша и Португалия (и двете с по 3,0%).

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase