Това сочат данни на „Евростат”

Броят на декларациите за производство по несъстоятелност, подадени от фирмите в Европейския съюз през първото тримесечие на годината, е намалял с 0,8 на сто в сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. За същия период заявленията за регистрация на нови фирми са нараснали с 1,6 на сто. Това сочат най-новите данни на „Евростат”, публикувани в четвъртък.

Според оценките на статистическата агенция в България през първото тримесечие на 2024 г. броят на декларациите за производство по несъстоятелност са нараснали с 1,3 на сто на тримесечна база. През последното тримесечие на 2023 г. те скочиха с 13,1 на сто.

Също през първото тримесечие, отнесено към предходното, регистрираните нови компании у нас са намалели с 0,5 на сто. За сравнение, през октомври – декември 2023 г. на тримесечна основа процентът на регистрираните нови родни фирми скочи с 2,7.

Броят на фалиралите фирми у нас намалява

Броят на фирмените регистрации се е увеличил във всички сектори на икономиката в ЕС. В сравнение с предходното тримесечие през тримесечието от януари до март т.г. най-значително увеличение е отчетено в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности, следвана от транспорта и строителството и услугите за настаняване и хранене.

Въпреки че общият брой на декларациите за изпадане в несъстоятелност леко е намалял през първото тримесечие, различни тенденции се забелязват при в различните икономически сектори в ЕС.

Разглеждайки броят на фалитите по икономически дейности, в сравнение с предходното тримесечие, през януари – март 2024 г. фалитите са били по-малко при търговията и строителството. Най-голям ръст се е наблюдавал при неплатежоспособните компании в транспорта и складирането и промишлеността.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase