Това сочи доклад Института за икономически изследвания на БАН

България запазва едно от най-високите нива на енергийна бедност в Европейския съюз и въпреки това изостава с въвеждането на защитен механизъм за енергийно бедните домакинства. Това сочи доклад Института за икономически изследвания на БАН за миналата година.

Ниските доходи и високите разходи за енергия поставят в България на дъното - сред европейските държави с най-голям дял на домакинствата, които не могат да поддържат дома си адекватно топъл.

От отопление пестят работещи бедни, които според последните данни на Националния статистически институт за 2023 година са 10%, и пенсионерите с пенсия под линията на бедност, които са близо до 350 000 души.

92% от сградите у нас с нисък клас на енергийна ефективност и едва 4% от многофамилните сгради са санирани по националните програми, заедно с одобрените в първата фаза 3400.

Въпреки относително най-ниските цени на енергийните носители в България делът на разхода за енергия от разполагаемия доход на домакинствата остава най-висок сред всички държави членки в Европейския съюз.

Докладът препоръчва въвеждане на механизъм за социална поносимост на цените на електроенергията при либерализацията на пазара, който да разписва ясна скала на диференциране на подкрепата според доходите.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcas