Радослав Димов е поощрен с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и награда в размер на 1500 лева

Прокурорската колегия към ВСС освободи Радослав Димов от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Апелативна прокуратура – София, както и от длъжността „прокурор“, считано от 14.06.2024 г.

Апелативният прокурор на София е подал оставка

По предложение от членовете на Прокурорската колегия - Огнян Дамянов, Стефан Петров и Евгени Иванов, Радослав Димов е поощрен с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1500 лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

За напускането на съдебната система Димов изрази лични мотиви: "Здравословното ми състояние се влоши много през последните месеци, главно заради несъстоятелните нападки към мен и моите близки", каза той. 

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase

Източник: БНР