Понижението е с 25 базисни пункта

Европейската централна банка (ЕЦБ) понижи водещите си лихви с 25 базисни пункта на юнската си среща, намалявайки ставките за първи път от 2019 г. насам. Основната лихва по рефинансирането, лихвата по пределното кредитно улеснение и депозитната лихва на Централната банка на еврозоната се свиват до съответно 4,25 на сто, 4,50 на сто и 3,75 на сто.

Това е първото намаляване на референтните ставки по рефинансирането и пределното кредитно улеснение от март 2016 г., а за лихвата по депозитите - от септември 2019 г. Прогнозите на институцията за общата и базовата инфлация бяха преразгледани в посока нагоре спрямо очакванията от март. За общата инфлация сега се очаква средна стойност от 2,5 на сто през 2024 г., 2,2 на сто през 2025 г. и 1,9 на сто през 2026 г.

Световните планове за чиста енергия изостават

Управителният съвет на Централната банка е решен да гарантира завръщането на инфлацията към средносрочната цел от 2 процента и се ангажира да поддържа "достатъчно рестриктивни лихвените проценти толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тази цел", стана ясно от изявлението на банката.

Решенията за лихвените проценти занапред ще се основават на оценката за перспективите за инфлацията в светлината на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на базисната инфлация и силата на трансмисията на паричната политика.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase