Потенциалните кандидати могат да закупят конкурсни книжа до 120-ия ден от обнародване на решението в "Официален вестник" на ЕС

Правителството обяви пореден конкурс за търсене и проучване на нефт и газ в „Блок 1-26 Хан Тервел“, в дълбоките води на Черно море.

Никола Минков, Serpact: Ще разтърсим Виена със следващото издание на SERP Conf.

Производството е публикувано в Официалния вестник на ЕС, по решение на Министерския съвет за откриване на конкурсна процедура от 25 август 2023 година, но едва сега се поставя началото на неприсъствения конкурс, уточняват от Министерство на енергетиката.

Потенциалните кандидати могат да закупят конкурсни книжа до 120-ия ден от обнародване на решението в "Официален вестник" на ЕС, да подадат заявления за участие до 140-ия ден и да внесат предложения до 155-ия ден от днешната дата.

Разрешението ще бъде предоставено за петгодишен период, с право на две продължения до две години всяко. "Блок 1-26 Хан Тервел" е с площ малко над 4 хил. кв. км. и към момента е слабо проучен.

От потенциалните участници се изисква да са реализирали не по-малко от 150 млн. евро нетни приходи от продажби общо за последните три финансови години. Те трябва да разполагат със софтуер за интерпретация на събраните сеизмични данни, както и с необходимия експертен състав, необходим за извършване на дейностите по разрешението.

Надеждите за откриване на газ в българската акватория на Черно море явно не стихват, въпреки неуспешните три опита до момента някой да започне проучването на блока.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase.