В услуга на гражданите браншовата организация качи на сайта си и примерни договори за строителство и ремонти

Камарата на строителите в България публикува на сайта си пътна карта с практически съвети за осъществяване на всяка инвестиционна идея, свързана със строителство. Прагматичното помагало проследява целия процес - от осигуряването на терена, върху който ще се гради, през изработването на проект, различните режими за разрешаване и извършване на дейностите по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ до реализиране на самото строителство и въвеждането му в експлоатация.

В приложение са дадени няколко примерни договора в полза на гражданите, които се заемат с обекти без повишена сложност или се захващат с ремонти. Има три вида образци, които не са задължителни за ползване, а са препоръчителни. Те са за строителство, за извършване на строително-ремонти работи и за ремонт на покрив.

„Камарата реши да изработи тези материали на база на дългогодишния си опит и в услуга както на заетите в строително-инвестиционния процес, така и на гражданите, които като частни инвеститори се заемат с тази нелека задача за лични нужди“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Надяваме се материалът да е в полза на всички, да улесни работата им като ги ориентира в сложната материя на ЗУТ, както и да намали случаите на проблеми с некоректни изпълнители като препоръчваме на хората за всяка дейност да сключват договор с изпълнителя“, добави той.

Автор на пътната карта е Савин Ковачев, директор на дирекция "Нормативни документи и анализи" в КСБ. Той е познат в бранша като блестящ юрист, един от създателите на Закона за устройство на територията.

„Едва ли има човек, който поне веднъж в живота си да не е изпитал желание да остави след себе си нещо, построено от него. Без значение дали завод, бляскава резиденция или малка къщичка на село, мнозина от нас са отдали значителна част от времето и средствата си, плувайки в мътните и бурни води на т. нар. инвестиционен процес. За съжаление, по-голямата част от инвеститорите у нас не пазят добри спомени от срещите си с държавната или общинската бюрокрация, както и от множество сблъсъци с други участници в процеса на

проектиране и строителство, нерядко завършващи в съда“, обяснява г-н Ковачев. И добавя, че е подготвил пътната карта с искреното желание да бъдат облекчени „болките и страданията“ на всички, борещи се с тежките процедури на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове. Затова в материала, който КСБ предоставя напълно достъпно на сайта си, са синтезирани по-важните и принципни моменти в процеса от зараждане на една инвестиционна идея до нейното пълно реализиране със съвети за действия по отделни въпроси.

Пътната карта можете да намерите ТУК.