Преките чуждестранни инвестиции, които бяха направени в родината ни вследствие на присъединяването ни към Алианса, промениха бизнеса у нас

Присъединяването ни към НАТО през 2004 г. създаде необходимия бизнес климат за навлизането на нашия пазар на чуждестранни инвестиции. Причината за това бе, че страната ни вече можеше да се радва на сигурност, гарантирана териториална цялост и мир. Условия, привлекателни за компании, които искат да разширят дейността си отвъд граница.

Започнахме да усещаме тяхното значение още преди официално да станем част от НАТО. В годините преди българското знаме да се развее пред централата на Организацията в Брюксел размерът на чуждестранните инвестиции се увеличи с 47.8%. А през декември 2023 г. той достигна почти 3.4 млрд. евро. С тези значими суми идват и значителни нови възможности за работа за българските граждани, а дори и за компаниите, в които не е инвестиран чужд капитал.

На първо място следва да посочим директните начини, по които се облагодетелстват работниците в родината ни. Съществен ефект е разкриването на много нови работни места. Това намалява нивата на безработица, а атрактивните заплати са шанс за българите да повишат качеството си на живот. Но положителните резултати далеч не се изчерпват с това. Чуждите фирми, които стъпват на българския пазар, носят със себе си и значимо ноу-хау. Те привнасят управленски опит и начин на работа, който е непознат тук и дават шанс за професионално развитие за местните служители. Грижат се българите в техните редици да подобрят уменията и квалификациите си с множество вътрешнофирмени и международни обучения. Това знание не остава ограничено само в рамките на конкретна компания. Ако започнат работа на ново място, служителите го прилагат там, подобрявайки състоянието на целия пазар. Много от международните дружества са и част от вериги с клонове в различни държави и предоставят възможност на своя персонал да се прехвърли в офис извън пределите на България.

Благотворният ефект на преките чуждестранни инвестиции се разпростира и върху останалата част от екосистемата на бизнеса. Благодарение на навлизането на капитал от чужбина в страната ни бяха въведени и иновационни технологии, методи на производство, машини, нови бизнес модели. С времето тези знания, подходи и процеси също намират своето приложение и в дейността на останалите играчи на пазара. Така всеки има опцията да подобри своето икономическо представяне, като предложи по-качествен продукт и достигне до по-широка потребителска маса.

Логично е акцентът по отношение членството ни в НАТО да пада върху повишената сигурност на родината ни. Но изборът, който България направи преди 20 години, не се ограничава само в тази насока. Присъединяването ни към Организацията на Северноатлантическия договор отвори значителни възможности за развитие пред всеки български гражданин и българския бизнес.