Съобщението дойде от НОИ

Осъвременените пенсии ще се изплащат между 8 и 22 юли. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Чрез пощенските станции това ще се случи от 8 юли до 22 юли, а преводите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени още на 8 юли.

Вдигнаха социалната пенсия за старост

От НОИ припомнят, че увеличението на пенсиите от 1 юли засяга над 2 милиона българи. Става дума за осъвременяване с 11 на сто, като се повишава процентът на добавката от пенсията на починал съпруг/а, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, определя се нов, по-висок размер на социалната пенсия за старост, повишават се обвързаните с тях минимални размери на другите видове пенсии и добавки.

От 1 юли новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 580,57 лева. Минималният размер на другите видове пенсии, свързани с трудова дейност (инвалидни, наследствени), се определя като процент от посочения минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Допълнително увеличение от 1 юли ще получат 675 000 пенсионери, които под формата на добавка към личната си пенсия получават част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга. Пенсията на починалия, на чиято база се определя добавката, се осъвременява с 11 на сто, но също така се повишава от 26,5 на 30 на сто частта от пенсията, която ще получава преживелият съпруг. От 2011 г. насам това е първото увеличение на процента, който се изплаща от пълния размер на пенсията на починалия съпруг.   

Увеличава се и размерът на социалната пенсия за старост - от 276,64 лв. на 307,07 лева.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase

Източник: Йоана Димитрова, БТА