Какво ще пише в документа зависи от местожителството

Върховният касационен съд  отклони искането на министъра на правосъдието по въпроса за различното по съдържание свидетелство за съдимост, издавано от различните районни съдилища. Проблемът, според правосъдния министър е, че реабилитирани лица, осъждани за еднакви престъпления, получават свидетелства за съдимост с различно съдържание.

На практика граждани с еднакви изтърпени наказания получават различни свидетелства за съдимост, в зависимост от районния съд, от който са поискали документа.

Вече получаваме свидетелство за съдимост по електронен път

Примерът, който е посочен в искането е, че при едни случаи в свидетелството е вписано „неосъждан”, друга част от съдилищата издават документа с „осъждан” и отбелязана по право пълна реабилитация, трети - без да посочват данни за осъждането, но с подробности за реабилитацията и на какво правно основание е настъпила.

Причина ВСК да откаже да разгледа искането е Законът за съдебната власт, където е отбелязано, че е задължително в него да са включени влезлите в сила съдебни актове, в които се съдържа противоречива или неправилна съдебна практика. От ВКС обясняват, че издаването на свидетелството за съдимост е част от работата на съдебната администрация, а не правораздавателна дейност и не е същински правен проблем.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase