"Равно ще се третират и държавните и частните производители", обясни Росен Карадимов

Българската банка за развитие започва "безлимитно" финансиране на отбранителната индустрия в страната. Това съобщи служебният министър на иновациите и растежа Росен Карадимов. Възможностите за получаване на кредит и гаранции бяха представени пред българските оръжейни компании. Новоприетата стратегия за период от три години предвижда банката да подкрепи стратегически сектори, включително отбраната и военнопромишления комплекс.„

Изработват нова стратегия на ББР за периода 2024-2026 г.

„В тази тригодишна стратегия, приета с акт на МС, военнопромишленият комплекс е очертан като абсолютен приоритет и на банката е възложено обслужването цялостното банково обслужване на военно-промишления комплекс без ограничения. Казвам без ограничения, без лимити и без каквито и да е било други ограничения, като подчертаваме, че равно се третират и държавните и частните предприятия, но само производители, а не и търговци”, каза Карадимов. 

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase