С идеята, че всяко малко предприятие има уникален път и история, инициативата обединява 60 разнообразни финансови решения на всички пазари от Централна и Източна Европа;

УниКредит поставя началото на "УниКредит за ЦИЕ" - нова цялостна платформа с конкретни финансови, разплащателни и консултантски решения за целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), която има за цел да подпомогне микро и малките предприятия да се развиват, да се променят спрямо средата и да бъдат по-конкурентоспособни.

До края на 2024 г. на всички пазари са налични 60 финансови решения в общ размер от над 2,6 млрд. евро, които са на разположение на клиентите. Те са специфични за всяка страна и са предназначени за подкрепа на иновациите, дигитализацията, конкурентоспособността, устойчивостта, като са разработени и местни програми за специфични икономически сектори като селското стопанство, туризма или и търговията с фокус към експортни дейности.

Конкретно за нашата страна, „УниКредит за България“ ще предложи финансиране на местния микро и малък бизнес на стойност 655 млн. евро.

В съответствие с „УниКредит за ЦИЕ“, "УниКредит за България" има три основни направления: финансиране, плащания и консултиране.

Сред конкретните решения, които УниКредит Булбанк предоставя на микро и малките предприятия в страната, са:

ФИНАНСИРАНЕ:

За микро предприятия и лица на свободни професии банката предлага кредити за инвестиции и оборотни средства:

- със специален акцент върху младите предприемачи, хора в неравностойно положение, фирми със собственост на жени, както и подобряване на заетостта в сегмента;

-  в подкрепа на бизнеса в селските райони и фирмите в преход към по-устойчив бизнес модел, което е от решаващо значение за тяхната конкурентоспособност;

- допълнително, банката предлага и специализирания продукт „Защита на плащанията“, който покрива задълженията по кредит при застрахователно събитие.

За микро и малки и средни предприятия:

- НГФ 6 – Гаранционно споразумение между УниКредит Булбанк и Национален гаранционен фонд за гарантиране на кредитен портфейл до 50 млн. евро;

- Invest EU – Гаранционно споразумение между УниКредит Булбанк и Европейския инвестиционен фонд за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия. Подходящо за дейности в областта на иновациите и дигитализацията и с фокус върху внедряване на зелени технологии, опазване на околната среда и въвеждане на модел на устойчиво управление на ресурсите и повишаване на конкурентоспособността и развитието на културния и творческия сектор. Размерът на гаранционния портфейл на всички програми по Invest EU е 605 млн. евро.

ПЛАЩАНИЯ:

За микро предприятията УниКредит Булбанк предлага разнообразни пакетни програми за банково обслужване, с които клиентите могат да получат до 70% намаление от таксите.

КОНСУЛТАЦИИ:

Фирмите могат да разчитат на консултация от екип от опитни експерти по евро програмите, които помагат да се избере най-подходящото за тях решение и да се структурира финансирането.

УниКредит Булбанк предлага изцяло дигитално обслужване на своите бизнес клиенти. Благодарение на Дистанционен мениджър Бизнес клиенти, микро и малките предприятия могат да се фокусират върху дейността си като спестят време от посещения във филиал.

Изключително успешен е дистанционният модел на обслужване за корпоративни клиенти, който предоставя цялостна услуга за дигитално банкиране, с която банката помага на обслужваните по модела компании да се фокусират върху разрастването на бизнеса си и да не губят време за физически срещи с банкер на място. Моделът прави банковите услуги по-достъпни и лесни за ползване, дигитализира работата и запазва високото ниво на сигурност и качество на обслужването. Микро и малките предприятия вече могат да разчитат и на първата на пазара специално разработена платформа за обмен и подписване на документи за юридически лица. За да помогне на компаниите, банката предоставя тези дистанционни услуги без допълнителни такси.

"С „УниКредит за ЦИЕ“ не само консолидираме и разширяваме базата си от продукти и услуги за микро и малкия бизнес, но и увеличаваме възможността за обмен на най-добри практики между пазарите. Тази рамка едновременно обединява, но и дава възможност за развитие на специфични инициативи в отделните страни, така че да отговорим най-добре на потребностите и целите на нашите клиенти. Това е още едно доказателство за нашия ангажимент да сме близо до клиентите, общностите и пазарите, на които работим", обяснява Теодора Петкова, Директор на УниКредит за ЦИЕ.

Тя подчерта, че банките в Централна и Източна Европа продължават да предоставят най-добрите финансови решения, за да осигурят на клиентите си растеж и развитие на местните икономики. Например в ЦИЕ за миналата година УниКредит е подкрепила 63 хил. малки компании с финансиране в размер на 15 млрд. евро и повече от 53 хил. микропредприятия с финансиране в размер на 4 млрд. евро.

"Благодарение на „УниКредит за ЦИЕ“ нашите клиенти ще могат да се възползват от многобройни специални оферти при по-благоприятни условия благодарение на силното ни сътрудничество с над 25 местни и международни партньори. Продължаваме да инвестираме и в обучението и експертизата на нашите колеги, за да могат да консултират още по-добре клиентите ни", заключи Петкова.