Избори 2016

Очаквайте скоро

Татяна Дончева

Татяна Дончева

Татяна Дончева

Бюлетина № 12  

Татяна Дончева Тотева, родена на 28.01.1960 г. - кандидат за президент

Минчо Викторов Спасов, роден на 01.03.1964 г. - кандидат за вицепрезидент

Изигнати от ПП Движение 21 – ПП НДСВ