Горан Гънчев

Горан Гънчев

За ролята на Амит Ага във "Воевода"