Моню Монев

Моню Монев

За ролята на доц. Стефан Мазов в "Откраднат живот"