Кирил Ефремов

Кирил Ефремов

За ролята на Христо в "Ние, нашите и вашите"