Симеон Ангелов

Симеон Ангелов

За ролята на Вили в "Ние, нашите и вашите"