Александър Сано

Александър Сано

За ролята на Калин Соколов в „Привличане“ - нов преподавател по музика.