Владимир Пенев

Владимир Пенев

За ролята на Стоев в „Привличане“ – преподавател в гимназията