Откраднат живот / сезон 1

МБАЛ „Св. Кирил” - на снимачната плщадка на „Откраднат живот”