Матьо Горанов

Матьо Горанов

В ролята на Коко

Син на Вяра и на Димитър. 16-годишният Коко е запален по шахмата, перспективен състезател, за когото условията за развитие във Видин вече не са достатъчни. Това е причина баща му отчаяно да търси начин да спечели повече пари и да поема допълнително опасни курсове, за да го изпрати на шахматен лагер в чужбина.