Христо Петков

Христо Петков

В ролята на Лазар

Архимандрит Лазар ръководи близкия до Видин манастир. Той е по-големият брат на Петър, но семейна тайна ги е отчуждила един от друг. Лазар няма амбиции за израстване в църковната йерархия, но висшият клир възлага големи надежди на него. Той е образован млад човек и мнозина виждат в него бъдещ епископ. Именно заради това обаче ще трябва да отговори на някои въпроси – носи се слух, че в манастира е заварил каса, пълна с дарения. Враговете на Лазар го обвиняват в кражба. Действително в касата е имало почти милион лева, но никой не подозира защо Лазар би взел парите.