Веселин Петров

Веселин Петров

в ролята на Кирил Горанов

Кирил Горанов е главен надзирател