Стойка Стефанова

Стойка Стефанова

в ролята на Панева