Иван Горанов

Иван Горанов

в ролята на Любомир Алексиев

Любомир Алексиев  е ученик, гадже на Михаела