Димитър Баненкин

Димитър Баненкин

в ролята на Георги Алексиев

Георги Алексиев е бизнесмен, баща на Любомир