Филип Гуляшки

Филип Гуляшки

в ролята на Калоян Бехар

Калоян Бехар е финансист, приятел на Тото