Стефани Ивайло

Стефани Ивайло

В ролята на Леда

Леда е красивото лице, което ви посреща в ресторант Алея. Леда е наблюдателна млада жена, която търси себе си, но намира Милен. Ще успее ли да спечели сърцето му ако то вече принадлежи на друга?