Пресконференция за представянето на формата „Звездни стажанти”